Farská príprava

Farská príprava prebieha podľa podmienok stanovených jednotlivými farnosťami na základe všeobecného usmernenia Konferencie biskupov Slovenska.

Zvyčajne pozostáva s prvého stretnutia s kňazom a spísania zápisnice, ďalších troch až piatich stretnutí na tému kresťanskeej viery, mravnosti, sviatosti manželstva a prirodzených metód plánovania rodičovstva a záverečného strenutia ohľadom priebehu satotného obradu.

O čase a spôôsoby prípravy je potrebné sa informovať vo farnosti, kde snúbenci plánujú uzatvoriť sviatostné manželstvo min. 3 mesiace pred plánovaným termínom svadby. 

Okrem farskej prípravy jestvuje v Žilinskej diecéze aj možnosť zúčastniť sa na kurzoch prípravy na manželstvo,o ktorých sa viac dozviete na stránke www.domanzelstva.sk