Kurzy prípravy

Kurzy prípravy na manželstvo v Žilinskej diecéze

Kurzy sú pokračovaním celoslovenského pilotného projektu Konferencie biskupov Slovenska z rokov 2008-2010. Prebiehajú   počas víkendov zatiaľ v troch dekanátoch: Žilina, Rajec a Považská Bystrica pod vedením animátorského tímu, v ktorom sú zastúpení kňazi, manželské páry i ďalší odborníci.

Snúbenci majú počas kurzov veľa priestoru na spoločnú diskusiu vo dvojici, ktorá je podnietená aj prednáškovými impulzmi zo strany lektorov. Majú tiež možnosť zažiť priateľskú atmosféru v malých skupinkách, spoznať sa s inými pármi, spolu sa modliť, ako aj prijať sv. zmierenia.

Z každého kurzu je niekoľko párov ochotných pomáhať pri ďalšej príprave kurzov pre snúbencov.

Do budúcna pripravujeme stretnutia manželov a rodín - absolventov kurzov prípravy na manželstvo v spolupráci s jednotlivými farnosťami, z ktorých na kurzy prichádzajú.

Kurzy prípravy na manželstvo sú ponúknuté ako alternatíva popri povinných predsobášnych náukách vo farnosti. Po ich ukončení dostávajú snúbenci potvrdenie o absolvovaní kurzu, ktorý je spolu s ostatnými dokumentmi potrebné odovzdať správcovi farnosti k splneniu podmienok pre prijatie sviatosti manželstva.

Kurzy prípravy na manželstvo sa líšia od klasickej farskej náuky pred sobášom hlavne tým, že:

sú umiestnené v dostatočnom časovom predstihu. Ich snahou je posunúť prípravu na manželstvo do obdobia známosti (jeden rok i viac pred sobášom) na rozdiel od bezprostrednej prípravy (tri mesiace pred sobášom)

tvorí ich menšia skupina snúbencov (5 – 7 párov) stretávajúca sa pravidelne počas celého jeho trvania;

na prípravu je vyhradený väčší časový priestor, čím sa zvyšuje kvalita a efektivita prípravy;

väčší časový priestor umožňuje, aby boli kurzy interaktívnejšími (väčší priestor pre dialóg a diskusiu, aktivity v pároch, individuálny prístup a nadväzovanie nových kontaktov s ďalšími snúbeneckými pármi;

kurzy vedú tímy, ktoré tvorí kňaz, manželské páry a odborníci;

klasické témy predmanželskej prípravy dopĺňame ďalšími témami zo psychológie, pedagogiky a medicíny súvisiacimi s manželstvom a rodinou. Hovoríme o odlišnosti a vzájomnom dopĺňaní muža a ženy, o manželských krízach, sexualite, plodnosti, o výchove detí, o kresťanskom štýle v rodine.

Viac informácií, termíny kurzov a možnosť prihlásiť sa nájdete na stránke www.domanzelstva.sk