Dekanát Žilina

V dekanáte Žilina prebiehajú víkednové kurzy prípravy na manželstvo. 

Na kurz je potrebné prihlásiť sa vždy prostredníctvom svojej farnosti resp. farnosti, kde plánujete uzavrieť sviatosť manželstva.

Najblžšie termíny kurzov a prihlášku nájdte na stránke www.domanzelstva.sk