Národný týždeň manželstva

 

Národný týždeň manželstva (Marriage Week) je medzinárodná kampaň ktorá sa koná na podporu manželstva. Kampaň vznikla v roku1997[1] v Spojenom kráľovstve. Organizovali ju manželia Richard Kane (ktorý bol vo vedení Christian charity Marriage resource) a Maria Kane, ktorí chceli poukázať na význam manželstva v živote[2]. V roku 2011 je to v poradí štrnásty ročník tejto kampane, na Slovensku sa táto kampaň uskutočňuje prvýkrát. Do kampane sú zapojené rôzne cirkvi, politici, média, mestá a obce. Vo forme rôznych zliav sú zapojené kvetinárstva, reštaurácie, kaviarne, kultúrne inštitúcie[3]. Organizujú sa prednášky, manželské poradne.

 

Na Slovensku sa kampaň po prvýkrát konala v roku 2010 pod záštitou Silvie Gašparovičovej s heslom Na všetko dvaja. V niektorých tlačových médiách je kampaň podporovaná rôznymi článkami. V Slovenskom rozhlase bola napríklad téma relácie Kontakty (vysielané 9. 2.) venovaná kampani, kde Dagmar Mozolová a Peter Kremský z organizačného výboru spolu s psychológom Ľubošom Lachom hovorili na tému manželstva. Televízia Lux takisto venovala veľký vysielací priestor tejto kampani.

Viac o prvom ročníku ako aj o prípravách budúcoročného, do ktorého sa plánuje zapojiť  už aj Žilinský región sa môžete dozvedieť na www.ntm.sk