Svetové stretnutia rodín

 

Svetové stretnutia rodín sú veľké zhromaždenia, ktoré zvoláva Svätý Otec každé tri roky na oslavu Božského daru rodiny. Ich dejiny siahajú do roku 1981, kedy Svätý Otec Ján Pavol II. ohlásil apoštolskú exhortáciuFamiliaris consortio a zriadil Pápežskú radu pre rodinu, ktorá ich organizuje v spolupráci s diecézou v mieste ich konania. Prvé svetové stretnutie rodín sa uskutočnilo v roku 1994 v Ríme, druhé bolo v Rio De Janeiro v roku 1997, tretie opäť v Ríme v Jubilejnom roku 2000, štvrté v Manile v roku 2003 a piate sa bude konať 1. až 9. júla 2006 v španielskej Valencii. Stretnutia spájajú státisíce rodín z piatich kontinentov, aby sa spoločne modlili, viedli dialóg, vzdelávali sa, vzájomne sa zdieľali a pochopili hĺbku úlohy, ktorú má kresťanská rodina ako domáca cirkev a základ evenjelizácie.
 
Súčasťou každého Svetového stretnutia rodín je
  • medzinárodný kongres o pastoračnej teológii
  • kongres detí
  • eucharistické slávenia pre rodiny a účastníkov stretnutia
  • stretnutie - festival so svedectvami rodín
  • záverečná sv. omša, ktorej za účasti kardinálov, biskupov a kňazov z celého sveta predsedá Svätý Otec, alebo jeho legát.
 
Ako prípravu na Svetové stretnutie rodín predstavuje Pápežská rada pre rodinu niekoľko tém na meditácie a dialógy, ktoré smerujú k ústrednej téme stretnutia.
 
Najbližšie stretnutie rodín so Svätým Otcom Benediktom XVI. sa uskutoční v Miláne od 30. mája do 3. júna 2012.
Rodiny našej diecézy, ktoré sa chcú zúčastniť majú možnosť pridať sa ku niektorej organizovanej skupine v rámci Slovenska alebo putovať individuálne, čo však tiež predpokladá aspoň základnú registráciu (t.j. bez balíka pútnika a teda bezplatnú) na stránke www.family2012.com.