Diecézne púte rodín vo Višňovom

Diecézna púť rodín je duchovné podujatie, ktoré organizuje Farnosť Višňové a od roku 2009 je vyhlásené otcom biskupom za diecéznu púť rodín.

Uskutočňuje sa  každú poslednú júnovú sobotu a nedeľu, takže v roku 2018 to bude 23.-24. júna.

Púť zahŕňa v sebe bohatý duchovný program, ktorý tvorí  modlitba, slávenie Eucharistie, workshopy pre mládež a rodičov, koncerty, divadelné hry, svedectvá manželov, rodinná adorácia, a môžu si v ňom nájsť svoje miesto celé rodiny.

Výber fotografií z púte 

Výber forografií z predchádzajúcich rokov