Misijná púť detí

Misijná púť detí je Púťou pre koledníkov Dobrej noviny. Je to  príležitosť vyjadriť poďakovanie sa za ich plné nasadenie vo vianočnom období. Celodenný program tvorí putovanie sprevádzané piesňami, katechézou a svätou omšou.

Jedna z púti sa tračne usporadúva v Rajeckej Lesnej, čo je príležitosťou aj pre stretnutie koledníkov Žilinskej diecézy, ale samozrejme nielen pre nich...

Viac o misijných púťach je možné sa dozvedieť na stránke eRka, v sekcii Misijná púť detí.