Kontakty


Sekcia pre rodinu Žilinskej diecézy

Jána Kalinčiaka 1
011 36 Žilina
E-mail: rodina@dcza.sk

Mgr. ThLic. Roman Seko
riaditeľ Sekcie pre rodinu a mládež Žilinskej diecézy,
služba koordinácie pastorácie rodín, 
zástupca za Žilinskú diecézu v Rade pre rodinu Konferencie biskupov Slovenska

Tel.: 0910 942 246
Email: sekoroman@gmail.com

Marek Cinko,
metodik Sekcie pre rodinu a mládež Žilinskej diecézy,
služba prvého kontaktu v kancelárii Sekcie

Tel: 0911 911 760
Email: macinko1@gmail.com

manželia Emil a Anna Kondelovci
zástupcovia za Žilinskú diecézu v Rade pre rodinu Konferencie biskupov Slovenska,
služba koordinácie Kurzov prípravy na manželstvo

Emil Kondela
Tel.: 0905 688 785
Email: ekondela@amberg-sd.sk

Anna Kondelová
Tel.: 0905 850 686
Email: anna.kondelova@fel.uniza.sk