Podujatia

 
Kalendár aktuálnych podujatí pre rodiny v priebehu roka, uskutočňovaných v Rodinkove - Diecéznom centre pre rodinu a mládež Žilinskej diecézy nájdete na stránke www.rodinkovo.sk
 
Okrem toho sa pravidelne konajú tieto podujatia na úrovni diecézy, resp. diecéza na nich participuje:
 
  • Diecézne púte rodín

Putovanie je tradičnou formou zbožnosti a vzájmných stretnutí. V našej diecéze sa každoročne koná niekoľko púti, ktoré sú svojim obsahom zamerané na rodinu, ale jej jednotlivých členov.    

  • Deň rodiny

Deň rodiny je  už niekoľko rokov na Slovensku organizovaný s cieľom poukázať na dôležitosť autonómie rodiny a úlohu manželstva, ktoré je ideálny priestor pre rozvoj dieťaťa, pre vzájomnú lásku a dôveru medzi mužom a ženou.

  • Svetové stretnutia rodín

Svetové stretnutia rodín sú veľké zhromaždenia, ktoré zvoláva Svätý Otec každé tri roky na oslavu Božského daru rodiny. Ich dejiny siahajú do roku 1981, kedy Svätý Otec Ján Pavol II. ohlásil apoštolskú exhortáciu Familiaris consortio a zriadil Pápežskú radu pre rodinu, ktorá ich organizuje v spolupráci s diecézou v mieste ich konania.

  • Národný týždeň manželstva

Národný týždeň manželstva (Marriage Week) je medzinárodná kampaň ktorá sa koná na podporu  manželstva. Kampaň vznikla v roku1997 v Spojenom kráľovstve. Organizovali ju manželia Richard Kane (ktorý bol vo vedení Christian charity Marriage resource) a Maria Kane, ktorí chceli poukázať na význam manželstva v živote. 

 


.