Diecézne púte pre rodiny

V našej diecéze sa každoročne koná niekoľko púti, ktoré sú svojim obsahom zamerané na rodinu, ale jej jednotlivých členov.

  • Diecézna púť rodín, Višňové   
  • Diecézna púť mužov, Višňové
  • Diecézna púť starých rodičov, Lednické Rovne
  • Misijná púť detí v Rajeckej Lesnej