O nás

 

Sekcia pre rodinu Žilinskej diecézy napomáha rozvoj služieb a aktivít pre rodiny na území diecézy.

Komunikuje s jednotlivými subjektami - farnosťami či organizáciami, ktoré pripravujú rôzne programy a podujatia pre manželov a rodiny na území diecézy a v spolupráci s nimi vytvára diecézny plán pastorácie rodín. 

Zároveň napomáha a sprotredkúva komunikáciu medzi Žilinskou diecézou a Radou pre rodinu Konferencie biskupov Slovenska ako aj medzi diecézou a  rodinnými hnutiami a organizáciami.

 

Koordinátorom pastorácie rodín a zástupca kňazov za Žilinskú diecézu v Rade pre rodinu KBS je v tomto období o. Roman Seko.

Zástupcami laikov za Žilinskú diecézu v Rade pre rodinu KBS sú v tomto období manželia Emil a Anna Kondelovci.  

Moderátorom diecéznych pútí rodín a diecéznych púti mužov je o. Jozef Bagin, správca farnosti Višňové.

Moderátorom diecéznych pútí starých rodičov je o. Stanislav Stolárik, správca farnosti Lednické Rovne.

Moderátorom misijných pútí v Rajeckej Lesnej je o. Ivan Kňaze, správca farnosti Pruské.

Moderátormi manželských večerov sú o. Ivan Kňaze, správca farnosti Pruské a o. Vladimír Kutiš, dekan a správca farnosti Rajec

Moderátormi kurzov prípravy na manželstvo sú Emil a Anka Kondelovci a  o. Roman Seko

 

Ďakujeme všetkým, ktorí svojimi inicatívami slúžia rodínám. Ak poznáte ďallšie podujatia pre manželov a rodiny v našej diecéze, ktoré nenájdete na tejto stránke a chceliby ste dať o nich vedieť aj iným, napíšte nám a radi ich doplníme.   

 

Viac kontaktov nájdete v sekcii KONTAKTY.