Zaujímavé linky

 

Otec skončil vo väzení pre povinnú sexuálnu výchovu v škole
 

RODOVÁ TEÓRIA   rodovateoria.webnode.sk/

 Rada pre rodinu Konferencie biskupov Slovenska  www.rodina.kbs.sk 

RODINKOVO - Miesto prijatia pre rodiny www.rodinkovo.sk 

Aliancia za rodinu www.alianciazarodinu.sk

Centrum prípravy na manželstvo  www.domanzelstva.sk 

Centrum pre rodinu o.z., Žilina www.cprza.sk

Diecézne centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy  www.rodinabb.sk

Národný týždeň manželstva www.ntm.sk

Celoslovenský kalendár podujatí (aj) pre rodiny  www.vyveska.sk

Národní centrum pro rodinu v Čechách www.rodiny.cz