Poradenstvo

Od októbra 2011 ponúkame  v novom Diecéznom centre duchovné sprevádzanie a poradentsvo pre manželov. 

Je to služba pre všetkých manželov, ktorí sa chcú porozprávať s kňazom o otázkach viery alebo o manželských ťažkostiach viac ako to dovoľuje bežná sv. spoveď.

Niekedy stačí jeden pokojný rozhovor, aby sa možno o kúsok pohli ťažkosti, 
s ktorými si manželia už sami nevedia rady...  

K dispozícii manželom sú každý druhý štvrtok v mesiaci kňazi, ktorí majú viacročnú skúsenosť s  duchovným sprevádzaním v tejto oblasti:

p. Leopold, kapucín

p. Gabriel, kapucín

o. Jozef Šelinga, diecézny kňaz

o. Roman Seko, diecézny kňaz

V prípade záujmu o rozhovor zavolajte prosím aspoň pár dní  vopred  na číslo prvého kontaktu 0905 850 686 (manželia Emil a a Anka Kondelovci), aby ste si dohodli presný čas a miesto rozhovoru.