Deň rodiny

    Deň rodiny je  už niekoľko rokov na Slovensku organizovaný s cieľom poukázať na dôležitosť autonómie rodiny a úlohu manželstva, ktoré je ideálny priestor pre rozvoj dieťaťa, pre vzájomnú lásku a dôveru medzi mužom a ženou.

 

Viac informácií o dni rodiny na Sovensku sa môžete dozvedieť na www.denrodiny.sk