Manželské stretnutia

„Občianske združenie Manželské stretnutia je dobrovoľné občianske združenie, ktoré sa usiluje o obnovu a ozdravenie rodiny. Kladie dôraz na pevný a zdravý manželský zväzok a zdravú rodinu považuje za nutný predpoklad zdravej a prosperujúcej spoločnosti."

Ťažiskom činnosti združenia je organizovanie týždenného letného kurzu pre manželské páry. Letný kurz „Manželské stretnutia" sa organizuje počas letných prázdnin ako týždenné sústredenie oboch manželov a ak chcú aj ich detí. Hlavným poslaním letného kurzu je ozdravenie a upevnenie manželských vzťahov a hľadanie spoločnej cesty.

Manželia na kurze absolvujú prednášky na 11 tém a po každej prednáške je práca v skupinke (3 alebo 4 manželské páry), kde sa riešia rôzne modelové situácie v praktickom spolužití manželov. Počas zamestnania rodičov na prednáške a v skupinke majú ich deti rekreačný program. V čase mimo prednášok a skupiniek sú deti s rodičmi.

Prednášky sú na témy: Krízy v manželstve a ničitelia lásky; Kresťanské manželstvo, priority, druhy lásky; Zdravé sebavedomie; Odpustenie; Rozdiely medzi mužom a ženou; Základy komunikácie; Vedenie dialógu manželov; Naplňovanie potrieb manželov; Vyjadrovanie pocitov manželov; Sexualita; Pozornosti.

Jednotlivé témy prednášajú manželské páry, ktoré sú teoreticky pripravené a svojimi konkrétnymi skúsenosťami demonštrujú prednášanú problematiku.Prácu v skupinkách po prednáške koordinuje manželský pár, ktorý viackrát absolvoval letný kurz a prešiel ďalším víkendovým kurzom, ktorý tiež organizuje naše združenie. Na kurze je prítomný aj kňaz, psychológ a lekár.

Okrem letného kurzu organizujeme aj jesennú a jarnú obnovu pre účastníkov letného kurzu. Viac sa venujeme problémom s výchovou detí a aktuálnym problémom súčasnej rodiny.

Združenie vzniklo v roku 1994. Od roku 2003 sa letný kurz koná v dvoch termínoch s rovnakým programom. V našom Žilinskom dekanáte je okolo 100 manželských párov, ktoré sa aspoň raz zúčastnili letného kurzu. Viaceré sa venujú v rámci svojich farností a našej diecézy organizovaniu kurzov pre manželov, tematickým stretnutiam, prednáškam, poradenskej službe, príprave mládeže a snúbencov na manželstvo a spolupráci s podobne zameranými organizáciami. Niektorí sa zapoja do žilinských misií ako animátori.

O „Občianskom združení Manželské stretnutia" sa viac možno dozvedieť na stránke www.mstretnutia.sk