Modlitby otcov

Muži v Modlitbách otcov sa snažia spolupracovať s Pánom na obnove otcovstva.

Spiritualitou hnutia je úplné odovzdanie sa do Božích rúk v dôvere, že On má pre nás plán, ktorý je pre nás najlepší. Otcovstvo je veľký Boží dar, ktorý okrem veľkej zodpovednosti ponúka mužom najkrajšie dobrodružstvo - podieľať sa s Pánom na formovaní Božích detí. Našim patrónom je sv. Jozef, ktorý je nám vzorom v spravodlivosti, čistote, viere, pokore, práci s Božím požehnaním a vo vedení rodiny. Práve tieto čnosti sa vytrácajú z tohto sveta a kto iný ako muži ich musí priniesť späť. Bohu sa odovzdávame vo vedomí, že my sami nezmôžeme nič. Odovzdávame mu aj naše ženy a naše deti v dôvere, že On ich miluje viac ako my, s túžbou, aby sa naplnila Jeho vôľa v našich životoch. Aby sme boli ľuďmi Otčenáša.

Modlíme sa v malých skupinkách 2-8 mužov raz do týždňa. Modlitby sú jednoduché - čítame ich z našej knižky, pričom prosíme Ducha Svätého, aby nám pomohol chápať to, čo práve potrebujeme. Počas modlitieb aj spievame, čítame krátky úryvok zo Sv. Písma a osobitne si ceníme chvíle zdieľania, keď sa niektorý z otcov zverí prítomným so svojimi radosťami alebo naopak, trápeniami. Snažíme sa o dôveru a preto citlivé osobné veci zo skupinky nevynášame.

V Žiline máme 5 skupiniek Modlitieb otcov: Hájik, Budatín, Vlčince, Saleziáni a Závodie. Skupinky postupne vznikajú po celom Slovensku (je ich okolo 50). V Žiline vznikla prvá skupinka na Slovensku v roku 2000 a zo Žiliny aj koordinujeme Modlitby otcov na Slovensku (Petr Maxa a Ivan Melo). Raz do roka mávame celoslovenské stretnutie otcov vo Svite (jeseň), na ktorom býva okolo 80 mužov. Stretnutia bývajú veľmi požehnané - cítime, že Bohu veľmi záleží na obnove otcovstva. Kontakt so skupinkami udržujeme aj pomocou Spravodajov - vydávame 2-3 čísla do roka.

Modlitby otcov sú súčasťou komunity Útecha spolu s Modlitbami matiek a teraz začínajúcimi Deťmi viery. Modlitby otcov vznikli v Anglicku v r. 2000.

Viac informácií o nás nájdete na www.modlitbyotcov.sk