Manželské večery

Kurz manželské večery je dobrou príležitosťou na posilnenie manželskej komunikácie a na hĺbkovú analýzu manželského vzťahu, kde sa stavia na tom dobrom a kde eliminuje sa to zlé.

 Manželské večery sú veľmi praktickým kurzom – pomáhajú získať a osvojiť si dôležité skutočnosti, aby manželia mohli prežívať plnohodnotný vzťah.
 
Je to blok 7 stretnutí raz do týždňa vo večerných hodinách. Stretnutia sú v príjemnom prostredí pri sviečke vo dvojici. Počas prednášky i po nej majú manželia možnosť rozprávať sa o téme večera. Súkromie každého páru je rešpektované, skupinová diskusia nie je súčasťou večerov. Zavŕšením manželských večerov je obnova manželských sľubov. Pre manželov s menšími deťmi je v naliehavom prípade a po dohode s animátormi možnosť opatrovateľskej služby.
 
Témy večerov:
 • ako vybudovať pevné základy – prečo sa niektoré manželstvá rozpadávajú
 • poznať seba, poznať Teba
 • vzájomné napĺňanie potrieb
 • nájsť si spoločný manželský čas
 • umenie komunikácie – dôležitosť rozhovorov, bariéry pri rozhovore, princípy efektívneho počúvania
 • riešenie konfliktov – princípy zvládnutia konfliktu
 • prejav uznania
 • poznávanie rozdielností
 • zmena správania
 • sila odpustenia – ako možno stratiť intimitu v manželstve
 • ako obnoviť dôverný vzťah medzi manželmi
 • ospravedlnenie
 • rodičia a svokrovci – riešte konflikty
 • oslobodenie sa od citovej závislosti od rodičov
 • uzdravenie zranení z detstva
 • sexuálna intimita – šesť zásad pre veľkých milovníkov
 • rozhovor o sexe
 • sexualita ako dar
 • láska v akcii – päť jazykov lásky
 • manželov jazyk lásky
 
Kto je autorom kurzov?
Kurz vytvorili Nicky a Sila Leeoví v roku 1996. Leeoví patria k zamestnancom Holy Trinity Brompton v Londýne. V tomto zbore anglikánskej cirkvi vznikli tiež celosvetovo populárne kurzy Alfa. Leeoví žijú v manželstve viac než 25 rokov a majú štyri deti.
Na tému manželstvo, ktorú prednášali mnoho tisícom párom, sú spoluautormi Knihy o manželstve, kedy sa od jej vydania v roku 2000 predalo okolo 100.000 výtlačkov. Kurz Manželské večery poriadajú v Holy Trinity Brompton trikrát ročne s priemernou účasťou okolo sto párov v každom kurze.
 
Kontakt:
Peter a Gabika Štupákovci
Tel. Kontakt: 0918 431 669
 
Najbližší kurz v Žilinskej diecéze:
Farnosť Pruské
 
 • 7 stretnutí - vždy v nedeľu od 17:30 do 20:00 hod.
 • Začíname v nedeľu 6. novembra 2011.
 • Večery prebiehajú v Pastoračnom centre "JONATÁN" v Pruskom.
 • Ukončenie je naplánované na nedeľu 18. decembra 2011.
 • Účasť oboch manželov a bez detí.
 • Každé stretnutie začína večerou manželského páru, po ktorej nasleduje prednáškaSúkromie každého páru je rešpektované.
 • Prihlásiť sa môžete do 31. októbra 2011 na tel. čísle: 0905/532597 alebo mailom na:pruske@fara.sk alebo cez on-line prihlášku.
 • Samozrejme, môžu sa prihlasovať aj manželské páry, ktoré nebývajú v rámci farnosti Pruské.